Závěrečné práce

Bydlení Na Zatlance

Bc. Martina Sztachová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Bydlení respektující kontext pražského městského prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.