Diplomové práce

Bydlení Na Zatlance

Bc. Martina Sztachová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Bydlení respektující kontext pražského městského prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.