Výstava ateliérových prací

DSN_Havlíčkův Brod

Bc. Vojtěch Michal

Anotace

Havlíčkův Brod, malebné město v srdci Vysočiny, pojmenované po významném českém spisovateli a novináři Karlu Havlíčku Borovském, je nejen historickým centrem s bohatou kulturní tradicí, ale také zajímavým příkladem urbanismu a krajinářské architektury. Havlíčkovo náměstí tvoří srdce města společně s městským parkem Budoucnost, který je skvělým příkladným dílem krajinářské architektury. Město leží na řece Sázavě, která vytváří zelenou osu středem města. S výjimkou náměstí a parku město nevyužívá plně svůj potenciál být inspirativním příkladem architektury veřejných prostranství a jejich plynulého propojení. Svým urbanistickým uspořádáním a morfologickým rámcem má potenciál stát se městem architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta