Diplomové práce

Vršovická proluka Krymská - Moskevská

Bc. Iva Kolajová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Na Proluku navrhuji dva domy. V současnosti „oživené“ a celoměstsky uvědomované prázdno nemůže ze svého společenského hybného momentu těžit napořád. Proto s ním musí být, při pečlivém uchování jeho specifických kvalit, zacházeno jako s normálním kusem města. Pevně vymezuji Moskevskou ulici, trhové náměstí, místo zlomu Krymské ulice a skrze nově definovaný „veřejný vnitroblok“ vytvářím obytnou ulici pro sousedský a komunitní život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.