Závěrečné práce

JIŽNÍ MĚSTO PŘÁTELSKÉ K DĚTEM - INTEGRACE HRY DO VEŘEJNÉHO PROSTORU

Pchálková Petra

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce je zpracována ve dvou částech. První ´teoreticko-analytická´ představující souvislosti městského plánování přátelského k dětem. Druhá ´návrhová část´ představuje stanovenou strategii plánování přátelského k dětem (Childfriendly strategy) pro studované území českého sídliště– pražského Jižního Města. Uplatnění stanovených parametrů strategie je představeno na konkrétním případovém návrhu typické oblasti veřejného prostoru řešeného sídliště. Práce přechází od koncepční úrovně řešení po návrh konkrétní oblasti, přičemž naplňuje stanovené cíle práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.