Závěrečné práce

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VLAKOVÝCH ZASTÁVEK A STANIC V PRAZE

Tkadlecová Lenka

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

S verejnými priestranstvami vlakových zastávok a staníc sa denne stretáva množstvo ľudí. I napriek tomu (alebo možno práve preto) sú často prehliadané. Vo svojej diplomovej práci otváram tému verejných priestranstiev železničných zastávok a staníc v Prahe. Kladiem si za cieľ identifikovať ich súčasný stav, slabé a silné stránky, problémy a potenciály a predstavujem víziu ich rozvoja.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.