Diplomové práce

Pod hradbami

Bc. Klára Třicátníková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je vytvořit ucelený koncept důstojného předprostoru pro Vyšehrad jako symbol české historie a integrovat jej do tkáně Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.