Diplomové práce

Institut antikomunismu

Bc. Daniela Vaníčková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Totalitární režim na společnosti parazituje, do každého jedince proniká parazit, kterým je nucen k soužití, k symbióze. Vetšina hostitelů  o existenci parazita ve svém těle neví, případně ví, ale za parazita ho nepovažují. Pro parazita je tato symbióza výhodná avšak pro jeho hostitele ne, nicméně někteří parazité do jisté míry s organismem spolupracují. Parazit se na lidské duši přiživuje a ta se mění, aby jí nebylo ještě hůře. Tito parazité, jeden jako druhý, formují každého jedince, formují ho dle obrazu svého. Společnost se tak stává jednotvárnou, jednobarevnou a uzavřenou. Odstraněním parazyta vzniká společnost barevná a různorodá, otevřená okolním názorům a schopná si najít vlastní cestu, po které se vydá, a možná, na té cestě narazí na strašidlo a ona z cesty sejde a vybere si cestu jinou, vybere si..

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.