Diplomové práce

Bydlení ve městě - Michle

Bc. Jana Kropáčková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt navrhuje bydlení do kompaktní městské struktury jako alternativu rezidenční suburbanizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.