Diplomové práce

Rožmitál pod Třemšínem - nové centrum

Bc. Adam Glas

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomní práce je urbanisticko-architektonická revitalizace nového centra města Rožmitál pod Třemšínem. Projekt upravuje urbanistickou strukturu a navazující funkce tak, aby vznikly hodnotné, funkční a obytné městské prostory. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.