Závěrečné práce

Bytový dům Palmovka

Sorokáčová Natálie

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce je městský bytový dům v Praze v lokalitě bývalých ledáren na Palmovce. Dům je součástí plánované zástavby a je v souladu s vypracovanou studii. Dominantním prvkem domu jsou dvoupatrové jednotky a zakončení domu v horní části připomínající cimbuří hradeb, který umožňuje snadné užívání střechy. Práce je technicky vypracovaná dokumentace pro stavební povolení, která vychází ze základní studie

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.