Závěrečné práce

Astronomické centrum Redsand

Bc. Jan Kožnar

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je návrh konverze bývalé vojenské pevnosti Red Sands Sea Fort v ústí řeky Temže na astronomické centrum. Charakteristikou je odloučenost a zapomenutost místa. Důležitým tématem projektu je trvalá udržitelnost a soběstačnost centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.