Závěrečné práce

Bytový dům Elko - Nové Dvory

Bindr Michal

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bytový dům Elko je součástí bloku navrhovaného v Nových Dvorech. Cílem návrhu je obnova zanedbané části města a využití jejího potenciálu. Objekt je situován v severní části bloku uprostřed zástavby. Koncept domu je navržen na půdorysu ve tvaru L a tak svojí částí zástavby zasahuje do vnitrobloku. Většina bytu je směřována do polosoukromého vnitrobloku, který je určen k relaxaci a zábavě, a tím je dosaženo klidného bydlení v budoucnu relativně rušné části města. Jelikož je dům ve svažitém terénu, vstupní část je situovaná v mezipatře mezi prvním podzemním a prvním nadzemním podlažím. Na fasádu je použita bílá omítka v kombinaci s hliníkovými černými rámy oken. Mým cílem bylo navrhnout bytový dům v budoucnu potencionální čtvrti města s různými velikostmi bytů pro neomezenou cílovou skupinu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.