Závěrečné práce

Studentský dům Rastr - Nové Dvory

Holica Erik

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Jednoduchostť pravidelnosť , dostupnosť. Studentský dom RASTR je vizia do buducnosti študentského bývania v meste. Dom prepájajú komerčné a športové funkcie, ktoré umožnuju kontakt jak s verejnostou, tak aj so samotnými obyvatelmi. Výrazná rastrová forma bude tvoriť identitu nie len svojim vzhladom, ale aj diverzitou ubytovacích služieb podla novodobých narokov na byvanie. Jednoduché priestory tvoria komplexný celok, ktorý je schopný obyvať približne tri sto študentov

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.