Závěrečné práce

Bytový dům KOH-I-NOOR Waldes

Stručovská Martina

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Moderní bydlení ležící v ose nově vzniklého městského bloku na místě bývalého areálu továrny Koh-i-noor Waldes. Na drobné parcele a z obou stran obklopený, je dům jasně definován předozadními fasádami. Venkovní pavlač příčně dělí dům na dva hmotové celky, které jsou vůči sobě posunuté a navazují tak na sousedící domy. Na pohled jednoduché členění umožňuje přehledné zónování a snadnou komunikaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.