Závěrečné práce

Medicínská technika

Eliana Andrea

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá návrhem rentgenového stolu určeného pro veterinární praxe. Tento stůl je primárně určen pro nepřímou digitalizaci. Důraz je kladen na vyvážení potřeb cílových skupin, tedy veterinářů, zvířat a majitelů zvířat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.