Závěrečné práce

Sportovní centrum

Bc. Barbora Bešťáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Sportovní centrum Diplomní projekt se zabývá využitím území bývalých kasáren v Praze v Dejvicích pro účely studentského městečka. Areál je funkčně rozdělen mezi několik diplomních projektů a každý řeší jinou oblast. Mým úkolem bylo navrhnout v daném území sportovní stavbu. Sportovní centrum se skládá ze dvou částí propojených vstupní halou, na kterou navazuje venkovní hřiště. V jedné části je víceúčelová hala a tělocvična, ve druhé pak bazén s restaurací a ubytováním.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.