Závěrečné práce

Polyfunkční dům Dejvice

Bc. Petr Veselý

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo navrhnout budovu vědeckého inkubátoru jako součást universitního kampusu v Praze - Dejvicích. Urbanistický koncept kampusu byl řešen ve skupině a následně každý zpracovával jeho konkrétní část.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.