Výstava ateliérových prací

Cyklostezka Berounka: Z Berouna do Prahy

Tereza Chocholová

Anotace

Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření cyklotrasy, která bude sloužit jak turistům, tak místním obyvatelům k denní cyklodopravě. Návrh vytváří kontinuální trasu spojující Prahu - Beroun a propojující zároveň obce podél Berounky. Trasa na sebe navazuje okolní obce, jak pro cyklodopravu, tak pro vytvoření alternativních cílů turistů spojující hlavní trasu s okolními památkami. Důraz je kladen na bezkoliznost s klidovým charakterem obcí a bezpečnost a plynulost trasy. Projekt je založen spíše na velkém množství citlivých zásahů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.