Závěrečné práce

ZŠ Keplerova na Pohořelci

Brázda Matěj

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Čteme-li pohořelecké náměstí jako noty, lze si povšimnout, že v jeho rytmu nalezneme chybu. Jako bychom čekali na slavné vyvrcholení Beethovenovy Deváté, ale místo toho slyšíme jen závěrečné tleskání a ovace. Prázdné místo tu vzniká vlivem nedbalých činů a zásahů. Znovuuzavření taktu pohořeleckého milieu je tedy důležitým, byť precizním krokem. Zásadní procedúrou je návrh základní školy, která zároveň doplní dvojici budov gymnázia Jana Keplerova. Obyčejná škola je postavena v návrhu tří článků, které jsou odrazem složitého kontextu zástavby. Vzniknutá zákoutí jsou využívána nejen dětmi navštěvující školu, ale i běžnými kolemjdoucími .

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.