Diplomové práce

Návrh úprav areálu a okolí Železničního muzea NTM Praha - Masarykovo nádraží

Bc. Jan Harciník

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Urbanisticko-architektonický návrh širší oblasti místa bývalého železničního depa Masarykova nádraží obnovuje a posiluje městské vazby v podobě hlavních městských linií a os, procházejícími územím. Propojuje jednotlivé městské části na okrajích kolejiště. Díky převedení příměstské železniční dopravy v průjezdný model typu S-Bahn s hlavním železničním uzlem na Hlavním nádraží vytváří v historické stopě novoměstských hradeb pražský bulvár doplněný o křížení parkové linie ve stopě původního kolejiště Masarykova nádraží, které přibližuje městu horu Vítkov. V tomto křížení významných městských linií vzniká Železniční muzeum s pevnou vazbou na Prašnou bránu stojící jako protiváha na druhé straně Hybernské ulice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.