Závěrečné práce

Výstavní pavilon pro Slovanskou epopej

Lukašević Ana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

V návrhu se snažím najít vhodné zakončení osy, která se táhne od Staroměstského náměstí přes Pařížskou ulici a Čechův most a jedná se tak o velmi specifické místo. Návrh proto vychází ze struktury antického chrámu, přebírám půdorysné uspořádání: podesta (schody), řada sloupů a plná stěna s dveřmi, v návrhu zaniká antický charakteristický tympanon, jehož funkci zde plní Letenský kopec.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.