Diplomové práce

Univerzitní knihovna Albertov

Bc. Alexandra Jamnická

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh přírodovědecké knihovny Univerzity Karlovy, jako nového intelektuálního a společenského centra kampusu Albertov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.