Závěrečné práce

Návrh a realizace užitného předmětu do interiéru s využitím recyklovaného materiálu

Veličková Alžběta

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá návrhem kolekce čtyř pěnových zvířat, vyrobených z recyklovaného materiálu YATEX POLIMIX. Produkty jsou určeny dětem ve věkovém rozmezí tří až šesti let. V tomto období dochází k rozvoji pohybových dovedností, na což prvky kolekce reagují. Tvarosloví jednotlivých zvířat vychází z jejich funkce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.