Závěrečné práce

Meziprostory Pražské tržnice, Holešovice

Jirásková Laura

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Pražská tržnica je verejný priestor, ktorý je zároveň dôležitým uzlom prepájajúcim pražské štvrte Holešovice a Karlín, ktoré budú do budúcna prepojené novou lávkou. Z tohoto dôvodu je nevyhnutné, aby bol k jej revitalizácií zachovaný citlivý prístup. Návrh riešeného územia je zameraný primárne na revitalizáciu pobytových plôch a prepojenie jednotlivých medzipriestorov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.