Závěrečné práce

Praha 5 - Zapomenutá místa

Šeremetová Markéta

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá řešením konkrétního veřejného prostoru na Praze 5 - Anděl v návaznosti na analýzu širších vztahů dané lokality. Vlastní návrh se zabývá problematikou dopravně exponovaného nevyužitého území, snaží se dodat místu náplň a pozvednout hodnotu do té doby prázdného veřejného prostoru na konkurenceschopnou urbánní zástavbě. Řeší vzájemné fungování a koncepční provázanost prvků z krajinné (příroda ve městě), kulturní (utilitárně umělecké instalace) i uživatelsko obytné/transferní oblasti. Cílem práce je zpřesnění a rozpracování studie z předcházejícího semestru do úrovně odpovídající podrobnosti realizačního projektu pro stavební řízení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.