Závěrečné práce

Krematorium Kladno

Purmová Zuzana

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce navazuje na studii zanedbaného a nedůstojného okolí kladenského krematoria zpracované v předchozím semestru. Ideová studie poblíž stávajícího krematoria vymezuje pomocí linie vodního prvku nový obřadní prostor. Cílem bakalářské práce je rozpracovat do podrobnosti projektové dokumentace tuto část tak, aby citlivé detailní krajinářské řešení okolí nově navržené budovy obřadní síně prohloubilo ve studii navrženou atmosféru, charakter a důstojnost prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.