Závěrečné práce

HRADEC KRÁLOVÉ - PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÉ OBLASTI ZA NÁDRAŽÍM

Michl Vít

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem je urbanistické řešení rozvojové plochy za areálem hlavního nádraží v Hradci Králové. Přestavba průmyslové zóny a její začlenění do města. Cílem je navrhnout novou městskou čtvrť dle představ udržitelného města a nabídnout alternativu k dalšímu rozšiřování města za jeho hranice. Návrh propojuje oddělené části železnicí s centrem města, vytváří nová veřejná prostranství, vybavenost a kompaktní město.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.