Závěrečné práce

Muzeum ticha

Jindrová Lucie

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá revitalizací předprostoru budovy Muzea ticha. Toto muzeum vnikne ze současné nádražní budovy v Bubnech v Holešovicích jako připomínka židovských obětí, které na tomto nádraží přišly o svobodu při deportaci do vyhlazovacích táborů. Území je koncepčně řešeno tak, aby respektovalo historickou stopu a myšlenku muzea a zároveň, aby byl vytvořen veřejný prostor pro okolní obyvatele. Na místě se prolíná funkce kulturní a obytná. Výstupem práce je rozpracování studie do podrobnosti realizačního projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.