Diplomové práce

Obnova prostoru zrušeného kapucínského kláštera v Zákupech

Bc. Cecilia Cardinaud

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se skládá z obnovení prostoru zrušeného kapucínského kláštera v Zákupech (Česká republika) s cílem znovu integrovat tuto budovu uvnitř tohoto města, jeho činnosti a infrastruktury. Návrh, tím, že respektuje stávající struktury budovy a s přihlédnutím k prostorové vlastnosti a charakteristiky každého jiného prostoru má dát nový smysl k této budově.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.