Diplomové práce

Rozhraní Vojtěšské huti a Kladna

Bc. Pavel Vinter

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá transformací Vojtěšské huti a její návazností na město. Doplňuje stávající strukturu městskou a nastavuje rámec pro budoucí výstavbu industriální. Na jejich hraně tvoří rozhraní, které se stává hlavní páteří lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.