Závěrečné práce

Propojení - Spořilovská spojka, Praha

Bc. Marie Mejstříková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce zpracovává území v oblasti Spořilovské ulice v Praze. Jedná se o zastřešení části této čtyřproudové komunikace, která se tak stane tunelem, a návrhu urbanistické struktury nad ní. Tím se zvýší propojenost Starého Spořilova a Sídliště Spořilov II (částí města drasticky rozdělených touto komunikací), a tím prostupnost a kvalita celého území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.