Závěrečné práce

Základní škola Smíchov

Bc. Pavel Grasse

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh základní školy do blokové struktury "Nového Smíchova". Vytvoření kompaktního organismu školy - dům blok.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.