Závěrečné práce

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Skořepová Dana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Centrum duševního zdraví je sociálně-zdravotní zařízení vznikající na základě Reformy psychiatrické péče schválené v roce 2013 Ministerstvem zdravotnictví. Centrum poskytuje ambulantní i terénní péči založenou na multidisciplinárním přístupu ke klientům v rámci komunity. Předmětem diplomního projektu je navrhnout tento typologicky nový druh domu na svažité parcele ve východním cípu Letenských sadů. Navrhuji dům, který se v rámci osvěty a destigmatizace otevírá okolnímu světu a zároveň vytváří bezpečné prostředí pro klienty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.