Diplomové práce

Radnice Cheb

Bc. Tomáš Kopecký

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Radnice je místem, kde se potkávají občané se svými volenými zástupci, radnice jako přátelské prostředí umožňující toto setkávání, jako příjemné prostředí pro práci a jako místo, které vytváří živnou půdu pro občanskou společnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.