Závěrečné práce

Městská knihovna

Bc. Barbora Kolářová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt navrhuje novou multifunkční budovu pro Smíchovskou knihovnu, která bude plnit nejen funkci zdroje informací, ale bude i místem setkávání. Stavba je navržena s ohledem na stávající městskou strukturu Smíchova – mezi ulice Štefánikova – Matoušova – V Botanice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.