Závěrečné práce

Urbanistická koncepce města Nepomuk

Bc. Michal Decker

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce města Nepomuk vytvořená s akcentem na obraz maloměsta. Koncepce se zakládá na vizi charakterově bohatého a čitelného města, které je v první řadě kvalitním domovem. Města s jasným směrem rozvoje vedoucím spíše směrem dovnitř, k lepšímu využití možných příležitostí, kterých nemusí být na maloměstě mnoho. Koncepce v sobě kombinuje práci v několika měřítkách – od širšího přístupu ke krajině a rozhraní krajiny a města, přes dotvoření města podle nové struktury, zásadní úpravy nejdůležitějších veřejných prostranství, až po drobné zásahy ve veřejném prostoru. Cílem diplomové práce je komplexní návrh nabízející roli stabilního sídla a jeho okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.