Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Obnova bývalého kapucínského kláštera v Zákupech

Bc. Michal Švejda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

OBNOVA BÝVALÉHO KAPUCÍNSKÉHO KLÁŠTERA V ZÁKUPECH  Diplomová práce má za cíl obnovit zanikající areál kláštera a navrátit ho do fungování města Zákupy. Areál je primárně navržen pro využití a vybudování centra pro pacienty trpící Parkinsonovou chorobou. Pro potřeby centra je navržena i obnova přilehlé zahrady, která bude moci být zpřístupněna veřejnosti, která bude nabízet různá využití. Část kláštera bude sloužit pro výstavy či pořádání různých kulturních akcí města. Snaha obnovy bude spočívat v citlivých úpravách stávajících budov a dotvoření funkčního a harmonického celku.   

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.