Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Obnova bývalého kapucínského kláštera v Zákupech

Bc. Michal Švejda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

OBNOVA BÝVALÉHO KAPUCÍNSKÉHO KLÁŠTERA V ZÁKUPECH  Diplomová práce má za cíl obnovit zanikající areál kláštera a navrátit ho do fungování města Zákupy. Areál je primárně navržen pro využití a vybudování centra pro pacienty trpící Parkinsonovou chorobou. Pro potřeby centra je navržena i obnova přilehlé zahrady, která bude moci být zpřístupněna veřejnosti, která bude nabízet různá využití. Část kláštera bude sloužit pro výstavy či pořádání různých kulturních akcí města. Snaha obnovy bude spočívat v citlivých úpravách stávajících budov a dotvoření funkčního a harmonického celku.   

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.