Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Dům a poutní místo u Anežského kláštera

Bc. Nela Schusterová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce studuje historické stopy a hodnoty gotického komplexu Anežského kláštera a propisuje je do řešení prostorového konceptu přilehlého místa. Cílem projektu je posoudit potenciál prostoru a propsat hodnoty do vytvoření silného poutního místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.