Závěrečné práce

Národní filmový archiv

Bc. Jan Kvita

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Národní filmový archiv v Praze již dlouho hledá pro svá pracoviště nové prostory. Nová definice této instituce, řadící se k nejvýznamnějším na světě, může směřovat vstříc veřejnosti a projektu NafiLM, který usiluje o založení muzea filmu. Pražské obchodní domy sedmdesátých let 20. století stojí před otázkou adaptace dnes již neprofitující funkce. Obchodní dům Kotva nabízí důstojné prostory s jedinečným výhledem a dnes již v centru města nerealizovatelným rozsahem zázemí.   

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.