Závěrečné práce

Artplex Praha

Bc. Ludmila Mahdalová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh artplexu ve vnitrobloku Václavského náměstí. Hlavní cíl je oživení této lokality. Součástí návrhu je šest kinosálů a další funkce s kinem spojené.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.