Závěrečné práce

Artplex v Praze

Bc. Markéta Vavřinová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obsahem diplomové práce je návrh artplexu v bloku vymezeném Václavským náměstím a ulicemi Na Příkopě, Panskou a Jindřišskou. Soubor staveb obsahuje nejen prostory pro filmové projekce, ale také víceúčelový sál, knihovnu, prostory pro filmové instituce a workshopy. Návrh spojuje všechny čtyři strany bloku veřejným prostorem a tím oživuje nejen vnitroblok, ale také Václavské náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.