Závěrečné práce

Bytový dům Plzeňská

Bc. Vít Holý

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V území, kde se doprava chopila vlády, bylo potřeba velmi pečlivě zvažovat, do jaké míry se má dům instinktivně uzavřít do sebe a podvolit se, a do jaké míry se dopravě postavit, otevřít se do ulice a budovat z periferie kompaktní město.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.