Závěrečné práce

Ořechov - komplexní urbanistické řešení

Bc. Kristýna Ryndová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je urbanistická studie obce Ořechov jako celku a v podrobnějším měřítku návrh řešení vybraných rozvojových lokalit. Práce sleduje také téma sociální udržitelnosti současné vesnice z pohledu probíhajících společenských, technologických, hospodářských a demografických změn. Cílem je pochopení charakteru prostředí  a následné doplnění urbánní struktury novou zástavbou vhodných forem naplňující současné požadavky bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.