Závěrečné práce

Fórum u Anežského kláštera

Bc. Johana Hubičková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh kulturního centra a revitalizace oblasti u Anežského kláštera v Praze. Součástí návrhu je úprava veřejného prostoru a exteriérových částí klášterního areálu a návaznost nově navrženého areálu na tyto prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.