Závěrečné práce

Město mrtvých

Bc. Barbora Langová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt odpovídá na potřebu nového hřbitova v Černošicích. Stavební program projektu reflektuje vysokou míru kremace v České republice: je zde navržen nejen hřbitov, ale také krematorium společně s kolumbáriem, jehož kapacita v projektu výrazně převažuje, tak, aby město mrtvých bylo městem pro všechny. Svérázná budova krematoria a kolumbária zároveň reaguje na tabuizaci tématu smrti a snaží se na něj upozornit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.