Závěrečné práce

Bytový dům u Negrelliho viaduktu

Khmelnytskyi Glib

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Základní hmotové řešení uzavírá blok, a vytváří návaznost mezi stávajícími objekty. Novostavba je sama o sobě jakýmsi mostem mezi dvěma světy, mezi světem staré Prahy, a světem Prahy nové, který neustále vybojuje další a další teritorii. Hodně symbolické je i to, že místem kde tento děj se odehrává je rozmezí Florence a Karlina, v ulicí Prvního pluku, a fasády bloku jsou orientované směrem k Negrelliho viaduktu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.