Diplomové práce

Seniorské bydlení

Bc. Lucie Galiová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá tématem bydlení seniorů ve městě.Cílovou skupinou jsou lidé důchodového věku, kteří nechtějí opustit městské prostředí, na něž jsou celý život zvyklí. Součástí projektu je vyhledání vhodné lokality pro návrh objektu s bezbariérovými malometrážními byty a rozšířeným zázemím. Důležitým aspektem pro volbu místa a formy byla snaha o vytvoření příležitostí pro navázání a udržení sociálních vazeb s vrstevníky i společností obecně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.