Závěrečné práce

Novostavby v kontextu městského bloku, Praha - Smíchov

Bc. Petra Pavlatová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomové práce je architektonický návrh polyfunkčního městskéhobloku plánované zástavby v Praze na Smíchově, vycházejícího z urbanistickévize ateliéru A69. Návrh zahrnuje řešení bytových domů, administrativníchprostor, uličního parteru s plochami pro obchod a služby, podzemní garážea úpravu vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.