Diplomové práce

Galerie na Národní třídě

Bc. Michal Pavlík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh zástavby proluky na křižovatce ulic Národní a Mikulandské

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.