Závěrečné práce

Centrum architektury

Bc. Tomáš Fejkl

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt, zabývající se doplněním městské struktury, využitím zbytkového prostoru na křížení ulic Na Moráni, Pod Slovany a Václavské. Hledání formy domu pro vystavení modelu Prahy, prezentování vizí a aktuálních projektů, výzkumná a vzdělávací práce na poli architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.